In a Box Solutions B.V.

Join Our Team

Disclaimer

Informatie op deze website

De op deze website getoonde informatie is door In a Box Solutions B.V. met zorg samengesteld, doch voor de juistheid, actualiteit en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan.

 

De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

 

In a Box Solutions B.V. kan niet garanderen dat de websites foutloos of ononderbroken functioneert.

 

Deze disclaimer is eveneens van toepassing op de andere sites van In a Box Solutions B.V.: Cool-Lifestyle.nl, DAROPASolutions.nl en Puerleveninstijl.nl én de nog te ontwikkelen sites die onder In a Box Solutions B.V. vallen.

 

Wij hanteren in deze disclaimer alleen de vermelding In a Box Solutions B.V..

 

In a Box Solutions B.V. en de (eventuele) overige leveranciers aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie en diensten, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent is aan het verspreiden van informatie via het internet of anderszins langs elektronische weg.

 

Tevens aanvaardt In a Box Solutions B.V. geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens In a Box Solutions B.V. via deze internetsite.

 

Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie.

 

Alle op deze site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken, zijn in eigendom of licentie van In a Box Solutions B.V. en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

 

De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site.

 

De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt.

 

Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van deze site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van de B.V..

 

Bij de berekeningen op de site zijn we uitgegaan van een aantal algemene uitgangspunten waarvan niet vaststaat of die op uw persoonlijke situatie van toepassing zijn.

 

De berekeningen zijn derhalve uitsluitend indicatief en kunnen aan wijziging onderhevig zijn.

 

U bent zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de door u ingewonnen en geselecteerde informatie.

 

Op deze site en op de deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

 

Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites welke niet het eigendom zijn van In a Box Solutions B.V. dienen enkel ter informatie van de gebruiker van deze site.

 

Deze sites worden niet door In a Box Solutions B.V. onderhouden en In a Box Solutions B.V. heeft geen enkele bemoeienis met de vorm en de inhoud van deze sites.

 

In a Box Solutions B.V. geeft dan ook geen enkele garantie noch aanvaardt enige aansprakelijkheid met betrekking tot de toegankelijkheid en de inhoud van die sites.

 

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van In a Box Solutions B.V., is het niet toegestaan links naar de internetsite van In a Box Solutions B.V. aan te bieden.

 

In a Box Solutions B.V. behoudt zich het recht voor om iedere link of een desbetreffend programma op enig moment te beëindigen.

 

In a Box Solutions B.V. heeft de gebruikelijke professionele maatregelen genomen om de infectie en/of overdracht van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten tegen te gaan.

 

In a Box Solutions B.V. houdt deze maatregelen voortdurend up-to-date. In a Box Solutions B.V. kan echter niet voor 100% garanderen dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

 

De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor controle hierop en voor het controleren van alle binnenkomende e-mails en bijlagen op virussen e.d. In a Box Solutions B.V. sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit elektronische verzending dan wel wordt voortgebracht door eventuele virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

 

In a Box Solutions B.V. behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op deze internetsite, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.

 

Wij raden u aan om regelmatig te controleren of de op deze internetsite aangeboden informatie en/of de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

 

Wij stellen het bijzonder op prijs wanneer u uw vraag, probleem of klacht aan ons kenbaar maakt.

 

Wij zullen ons uiterste best doen een passende oplossing voor u te vinden. U kunt contact met ons opnemen via info@inaboxsolutions.nl of In a Box Solutions B.V., Kerkewal 1, 8401 CG Gorredijk.